خدمات در یک نگاه کلی

شرکت توسعه انرژی راشین با تکیه بر تجربیات موسسین خود در سال 1394 تاسیس شد .خط مشی : ارایه خدمات دانش بنیان و راهکارهای مدیریت پروژه و قرارداد برای کارفرمایان صنعت نفت و گاز و برقتوسعه انرژی راشین مفتخر است با تکیه بر منابع انسانی توانمند و مجرب خویش در زمینه های زیر در کنار شما باشد .حوزه های کاری توسعه انرژی راشین در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و نیروگاهی خصوصا توربینهای گاز و بخار می باشد.

خدمات در یک نگاه کلی

نصب و راه اندازی

توضیحات مربوط به نصب و راه اندازی

مشاوره و خدمات فنی

توضیحات مربوط به مشاوره و خدمات فنی

تامین تجهیزات

توضیحات مربوط به تامین تجهیزات

تعمیرات

توضیحات مربوط به تعمیرات